top of page

KATEGORIE

KATEGORIE

Globální oteplování je pro bohatý

Pokud vás trápí klimatická změna, genderová nerovnost, špatná politická kultura nebo nadměrná konzumace masa ve společnosti, pak si můžete pogratulovat. Patříte totiž zřejmě k té části populace, která je dobře zajištěná a není nijak zásadně ohrožená společenskými změnami. Proto pravděpodobně volíte liberálnější a progresivnější strany. Jenže to také znamená, že jste v politické menšině. A možná si dokola říkáte, jak je možné, že někdo volí "ty druhé". Tak tady je jedna z možností:


Budu předpokládat, že většina z vás neví, co je to Maslowova pyramida potřeb, proto se neurazte vy, co ano, když to tu krátce shrnu: Maslow byl psycholog, který veškeré lidské potřeby rozdělil do pěti (až šesti - šestá se většinou neuvádí) kategorií, kterým přiřadil různou důležitost. Tím vznikla pyramida potřeb, uspořádaných od těch nejdůležitějších (vespodu), až po ty méně důležité (navrchu) a to následovně (odspodu):


ZÁKLADNÍ POTŘEBY


1) Fyzické potřeby K těm patří uspokojování žízně a hladu, potřeba šacení, teploty k žití (obydlí), místa a možností pro odpočinek apod. Jednoduše ty potřeby, jejichž naplňování vede k tomu, že vůbec přežíváme.


2) Potřeba bezpečí K ní patří jak bezpečí fyzické, tak psychologické. V moderní době sem tedy kromě bezpečí před nepřáteli patří také finanční stabilita, pevné zdraví nebo dobrá životní úroveň.


PSYCHOLOGICKÉ POTŘEBY


3) Potřeba lásky, sounáležitosti K nim se řadí veškeré vztahy, rodina, přátelství a také příslušnost k nějaké sociální skupině (tým, obyvatelé města, národ).


4) Potřeba úcty a uznání Ta zahrnuje osobní hrdost, pocit ocenění, zájmu ostatních, kompetence, zkušenosti ale také - nezávislost a svobodu.


POTŘEBY NAPLNĚNÍ


5) Potřeba seberealizace To jest osobní růst, naplňování vlastního potenciálu, výchova, vzdělávání ostatních apod.


6) Transcendence Ta už má přesah mimo člověka. Značí spíše altruismus a veškeré kroky, které přesahují zájem jedince.


A tím se vracím k myšlence v nadpisu. Podle Maslowa totiž člověk usiluje o naplnění potřeb podle jejich důležitosti. Abychom mohli naplňovat tu vyšší, musíme mít zajištěnou tu před ní. Většina lidí tak nebude usilovat o kariérní růst, pokud bude strádat hlady nebo se bude cítit ohrožená. A všimněte si také, že potřeba svobody se poprvé objevuje teprve na čtvrtém stupni. Už nám to začíná spínat?


Maslow tak snadno vysvětluje jevy jako ten, že v regionech s nízkou zaměstnaností a vysokým počtem exekucí mají nejvíce příznivců strany, které vytvářejí dojem, že usilují o naplnění primárních potřeb. Člověk, který horko těžko uplatí svoje měsíční výdaje zkrátka nepřemýšlí stejně, jako dobře zajištěná studentka vysoké školy žijící v Praze.

Je pak naprosto přirozené, že volič, pro kterého není důstojné žití standard, ale každodenní boj, bude volit strany, které vytváří dojem, že ho například chrání (tedy mu naplňují pocit bezpečí). On se totiž skutečně bojí uprchlíků. On se opravdu bojí, že mu vezmou práci.


Přidáním se k domobraně pak navíc naplňuje pocity seberealizace a sounáležitosti, které jako např. špatně placený dělník do té doby neznal. A proto liberální a progresivní strany nemůžou o takového voliče soupeřit se svými běžnými tématy. On by se Karel jistě rád zajímal o globální oteplování. Jen si to zkrátka nemůže dovolit.


Jak tedy s takovým voličem pracovat? Určitě ne tak, že se jeho obavám budeme jen smát (to si nechme do soukromí), nebo že je budeme ignorovat jako neopodstatněné. Také na něj nesmíme nastoupit s tématy, které jsou mimo jeho skutečné potřeby (což jsou často jen první dvě, maximálně čtyři z oné pyramidy).


Možná už teď chápete také to, proč se v poslední době objevila myšlenka dát lidem nepodmíněný minimální příjem. Autoři si od něj slibují mnohem větší míru stability, svobody a možností pokroku. Jestli by to fungovalo, nedokážu říci, ale snad jsem vám tímhle textem alespoň zodpověděl dvě časté otázky: Kde se určití lidé berou? Co je k jejich jednání kruci vede?


A taky už teď tušíte, že abyste získali většinu pro témata jako je globální oteplování, musíte buď a) vyřešit voličům jejich primární potřeby, nebo b) vysvětlit jim, že neřešení problémů může jejich primární potřeby ohrozit.


Jednoduché, ne? 🤔


Zpět na kategorie

bottom of page